Doelgroep

Als eerstelijns-psycholoog kunnen zowel kinderen, jongeren als volwassenen bij mij terecht.

Ik ga aan de slag met een brede waaier aan thema's:

- Depressieve klachten

- Angstklachten

- Laag zelfbeeld

- Rouw en verlies 

- Burn-out en stress

- Verslaving

- Relationele problemen

- Slaapproblemen

- Eetproblemen

Dit is een niet limitatieve lijst , je bent met om het even welke hulpvraag welkom. 

Specifiek ivm kinderen wordt vooral met speltherapie gewerkt.