top of page

Tarieven en terugbetaling psychologen 

Elke consultatie duurt ongeveer 1uur en kost 70 euro.

Afhankelijk van je ziekenfonds kan een deel van de kost terugbetaald worden.

Ik ben niet geconventioneerd. Contacteer me gerust voor meer info hieromtrent.

De betaling dient steeds op het eind van de sessie te gebeuren.

Dit kan ofwel cash, ofwel via de payconic by bancontact app.

Er is geen bancontact apparaat aanwezig. Betaling via overschrijving is niet mogelijk.

U krijgt telkens een ontvangstbewijs van betaling mee. 

Opgelet: Als u niet op de gemaakte afspraak aanwezig kan zijn, dient u de psycholoog telefonisch te verwittigen. Doet u dit niet minstens 48 uur op voorhand, dan wordt de helft van de sessie in rekening gebracht. Bij annulatie minder dan 24u op voorhand of indien u nalaat te verwittigen, dan wordt de volledige sessie aangerekend.

Terugbetaling

De terugbetaling van therapeutische sessies verschilt per mutualiteit en vaak ook per provincie.

Indien u recht heeft op terugbetaling wordt het correcte formulier door mij ingevuld.

Liberale mutualiteit

Kinderen en jongeren: 20 euro per sessie, maximum 120 euro per kalenderjaar (6 sessies).
Volwassenen: 10 euro per sessie, maximum 60 euro per kalenderjaar (6 sessies).

Christelijke mutualiteit

Enkel terugbetaling bij psychotherapeuten die geregistreerd zijn bij de CM. Dit is bij mij niet het geval. Indien u op zoek bent naar een psychotherapeut geregistreerd bij de CM, klik dan hier. 

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar: 10 euro per sessie, maximum 100 euro per kalenderjaar (10 sessies).
Volwassenen: enkel indien medicalia verzekering.

Partena ziekenfonds

Kinderen en jongeren tot maximum 25 jaar (kinderbijslaggerechtigd): 20 euro per sessie, maximum 6 sessies per kalenderjaar.
Volwassenen: enkel indien chronische ziekte (incl. depressie, obesitas, chronische pijn...) OF indien medicalia verzekering.

Bond Moyson

Kinderen en jongeren tot maximum 25 jaar (kinderbijslaggerechtigd): 20 euro per sessie, maximum 12 sessie per kalenderjaar.
Volwassenen: 10 euro per sessie, maximum 12 sessies per kalenderjaar.

bottom of page