top of page

Werkwijze psychologen

Aanmelding 

Dit kan zowel telefonisch als via mail. Contactgegevens vind je hier.

Het is de bedoeling dat je kort je hulpvraag schetst. 

Zo kan ik een eerste inschatting maken of ik je zelf verder kan helpen of ik je beter doorverwijs naar een collega.

Kennismakingsgesprek 

In dit gesprek vertel je wat meer over jezelf en je hulpvraag . 

Naast het krijgen van een duidelijker beeld op de situatie, is het in het eerste gesprek de bedoeling

om de verwachtingen na te gaan, mijn werkwijze toe te lichten en enkele praktische zaken te overlopen.

Dit eerste gesprek is uiteraard volledig vrijblijvend.

Het is belangrijk je er zelf goed bij te voelen als je de keuze maakt om psychologische begeleiding aan te gaan.

 

Frequentie en duur 

Als we na het eerste gesprek hebben besloten samen aan de slag te gaan 

zullen er nog een aantal sessies volgen.

Hoeveel sessies dit zijn is moeilijk op voorhand te voorspellen. 

Hou er rekening mee dat er gemiddeld 10-20 sessies nodig zijn.

In het begin is het vaak belangrijk wekelijks of tweewekelijks op gesprek te komen.

Naarmate de tijd vordert en klachten minderen kan de frequentie worden afgebouwd.

Einde van de therapie en doorverwijzing

Alles is in onderling overleg.

Je hebt ook steeds de mogelijkheid om op elk moment onze therapie vroegtijdig te beëindigen. 

Heb je nood aan therapie en heb je het gevoel dat mijn werkwijze toch niet de juiste is voor jou,

dan verwijs ik je graag door naar een collega.

bottom of page