top of page

Onze visie

Wij huisartsen vinden het een uitdaging niet alleen oog te hebben voor je ziektetoestand, maar je te willen bijstaan in het verbeteren van je gezondheid als geheel, met al zijn lichamelijke, geestelijke en sociale facetten. Het is voor ons dan ook belangrijk om zo goed mogelijk te communiceren over ziekte én gezondheid, en om belangrijke medische beslissingen zo veel mogelijk in overleg met jou te nemen.

Door met meerdere artsen samen te werken krijgen we de mogelijkheid om de snel evoluerende geneeskundige wetenschap op de voet te volgen. Door een betere organisatie van de praktijk krijgt elke arts wat meer tijd om bijscholingen te volgen. Zo kunnen we je een betere kwaliteit van zorgen en een betere dienstverlening geven. Daarnaast heeft ook iedere arts meer mogelijkheden om een eigen familiaal en sociaal leven te leiden. 

Wij werken samen met hetzelfde elektronisch medisch dossier. Er is dagelijks praktijkoverleg waarbij we wat moeilijkere medische patiëntenproblemen bespreken, en zorgen voor een continuïteit in de zorgverstrekking. Door onze kennis samen te brengen proberen we optimaal te helpen...

Wat betekent dat voor jou? Elke dokter van de praktijk kan je helpen. Je voorkeur voor een bepaalde arts wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. De andere artsen staan tot je beschikking wanneer je eigen huisarts afwezig is of niet onmiddellijk bereikbaar is.

Samen waken we ook over enkele voor ons belangrijke basisprincipes zoals

  • Het rationeel omgaan met medicatie en enkel die producten voorschrijven die de kritische toets van de wetenschap doorstaan.

  • Gezondheidspolitiek standpunt: ijveren voor een betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg.

  • De ecologische voetafdruk van onze praktijk zo klein mogelijk te houden

bottom of page