Vakantie/afwezigheden

Voor dringende zaken kan u tijdens verlofdagen en buiten de kantooruren steeds bellen naar de wachtdienst op 1733. 

Vakantie/afwezigheden 2021

Dr. Verpoort Anne-Catherine

  • zwangerschapsverlof van maart tem juli 2021

Dr. Veldeman Ine 

  • 23 juli 2021

  • 20 augustus tem 3 september 2021

  • 16 september tem 24 september 2021

Dr. Cortens Wouter 

  • 19 juli 2021

  • 2 augustus tem 21 augustus 2021