top of page

Vakantie/afwezigheden

U kan steeds terecht bij een collega van de praktijk tijdens afwezigheden. 

Voor dringende zaken tijdens verlofdagen en buiten de kantooruren kan u ook steeds bellen naar de wachtdienst op 1733. 

Vakantie/afwezigheden 

Dr. Verpoort Anne-Catherine

  • krokusvakantie: 12/02 tem 16/02/2024 

Dr. Lambert Marie

  • 4 maart 2024 - 8 maart 2024 -25 maart 2024

Dr. Cortens Wouter 

  • paasverlof 2024

bottom of page