top of page

Vakantie/afwezigheden

Voor dringende zaken kan u tijdens verlofdagen en buiten de kantooruren steeds bellen naar de wachtdienst op 1733. 

Vakantie/afwezigheden zomer 2022

Dr. Verpoort Anne-Catherine

  • 11-24 juli 

Dr. Veldeman Ine 

  • stopt vanaf 25 juli 

Dr. Cortens Wouter 

bottom of page