top of page

Voorschriften en attesten

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom moet je hiervoor op raadpleging komen. 

Tijdens je consultatie geven we voldoende voorschriften mee tot een volgend bezoek. Een telefonische vraag voor een nieuw voorschrift wordt zo overbodig. Voor nieuwe voorschriften is een raadpleging noodzakelijk.

Voorschriften voor kinesitherapie kunnen uiteraard slechts afgeleverd worden na een medisch onderzoek.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

bottom of page